Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Przelewy zagraniczne

Przelewy zagraniczne

Serwis Nkantor.pl posiada w swojej ofercie usługę przelewów międzynarodowych. Jeśli potrzebujesz wykonać transfer waluty za granicę i poszukujesz przy tym atrakcyjnego kursu zakupu waluty i niskiego kosztu przelewu, to oferta Nkantor.pl jest dla Ciebie. Wykonujemy przelewy wszystkich walut dostępnych w Nkantor.pl.

Możesz wykonać przelew w opcji podziału kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu, czyli przelew w opcji SHA lub przelew w opcji OUR, w którym wszystkie koszty przelewu będą po Twojej stronie. Dodatkowo, przelew zagraniczny możesz wykonać w trybie czasowym zwykłym lub w trybie ekspresowym.

W zależności od wyboru danej opcji i trybu, koszty i czasy przelewów międzynarodowych w zależności od przelewanej waluty kształtują się następująco:

waluta

opcja przelewu

koszt

SHA

OUR

czas

zwykły

ekspres

zwykły

ekspres

3 pln 

20 pln

63 pln

80 pln

 

0,05% (min. 5pln)

0,05% (min. 5pln)
+ 80 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 145 pln

 

0,05% (min. 5pln) 

0,05% (min. 5pln)
+ 80 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 145 pln

 

0,05% (min. 5pln) 

nd.

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

nd.

Opcja SHA (ang. share) – w tej opcji przelewu międzynarodowego koszt przelewu jest dzielony pomiędzy strony przelewu, czyli pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu. Użytkownik Nkantor jako nadawca przelewu ponosi koszt wskazany w powyższej tabeli, zaś odbiorca przelewu (w szczególności dotyczy to przelewów waluty USD) może otrzymać przelew pomniejszony o opłaty banków pośredniczących w przelewie. Mogą wystąpić także opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

NKantor