Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Przelewy w Polsce

Przelewy do banków w Polsce, w których Nkantor posiada rachunki

 

    BANK     PLN EUR CHF USD GBP

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie ND ND ND ND

bezpłatnie bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1
 bezpłatnie  bezpłatnie5  5 PLN bezpłatnie5 bezpłatnie
 bezpłatnie6 bezpłatnie6 bezpłatnie6  bezpłatnie6 bezpłatnie6

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
  BNP Paribas  bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA (shared charges), czyli koszty dzielone są pomiędzy nadawcę a odbiorcę. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP (Tabela Opłat i Prowizji produktów) Twojego banku. Przelewy złotówkowe wysyłane są Eliksirem (ELIXIR to system przelewów międzybankowych realizowanych w czasie rzeczywistym), przelewy EUR wysyłane są przez SEPA, natomiast pozostałe waluty (GBP, CHF, USD) wysyłane są drogą SWIFT.
(3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH wykonywane są w opcji SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR. Opcja OUR oznacza, że koszty związane z realizacją przelewu (60 pln), w tym koszty banku zleceniodawcy oraz banków pośredniczących pokrywane są przez zleceniodawcę przelewu.

(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
(5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
(6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

NKantor