Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest SUPER GRUPA PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694486, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9571075102, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 22216567. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) o mocy 256 bitów. Wszystkie dane naszych Klientów przetwarzane są na maszynach z szyfrowanymi dyskami.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji oraz w panelu transakcyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne i nie udostępniane osobom lub podmiotą nieuprawnionym.
§2 Administrator Danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik jest zarejestrowany w naszym serwisie, to przetwarzamy dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numery kont bankowych a także pesel i numer dokumentu jeżeli dokonywane są transakcje ponad progowe tj. zbliżone do równowartości 15 000 eur.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania transakcji wymiany walut oraz przelewów bankowych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do informowania Klientów o zdarzeniach w systemie transakcyjnym (np. odebranie/wykonanie przelewu) a także nowościach w systemie transakcyjnym.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: operacje@super-grupa.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowywania danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Pliki cookies
 1. Wszystkie witryny firmy SUPER GRUPA PL Sp. z o.o używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarkę komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SUPER GRUPA PL Sp. z o.o w celu optymalizacji działań.
  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies.

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. ciasteczka sesyjne niezbędne do uruchamiania panelu transakcyjnego.
  • pliki cookies służące do zbierania informacji o źródłach rejestracji niezbędnych do działania „programu poleceń”
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesDodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

NKantor