Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Koszty transakcji

Rejestrując się w serwisie NKantor, możesz liczyć na szereg korzyści. Dbamy o to, aby Twoje transakcje były bezpieczne i opłacalne dla Ciebie. Poniżej znajdziesz informacje o bezpłatnych usługach Nkantor oraz usługach, przy których naliczane są opłaty.

  • Rejestracja w NKantor.pl – bezpłatna
  • Wykonywanie transakcji – bezpłatnie
  • Przyjęcie przelewów walutowych z banków krajowych (opcja SHA*) – bezpłatnie
  • Przyjęcie przelewów walutowych z banków zagranicznych (opcja SHA*) – bezpłatnie
  • Elektroniczne rachunki księgowe – bezpłatne
  • Przelewy między Klientami a bankami, w których NKantor.pl posiada rachunki bankowe – bezpłatnie

*opcja SHA: koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę

Przelewy do banków, w których NKantor posiada rachunki bankowe

    BANK     PLN EUR CHF USD GBP

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie ND ND ND ND
 bezpłatnie  bezpłatnie5  5 PLN bezpłatnie5 bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie


(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA (shared charges), czyli koszty dzielone są pomiędzy nadawcę a odbiorcę. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP (Tabela Opłat i Prowizji produktów) Twojego banku. Przelewy złotówkowe wysyłane są Eliksirem (ELIXIR to system przelewów międzybankowych realizowanych w czasie rzeczywistym), przelewy EUR wysyłane są przez SEPA, natomiast pozostałe waluty (GBP, CHF, USD) wysyłane są drogą SWIFT.
(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
(5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
(6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

Przelewy do Nkantor

Serwis Nkantor posiada rachunki w następujących bankach:

 BNP Paribas

Zapewnia nam to możliwość przyjęcia od naszych Klientów przelewów PLN i w walutach ze wszystkich banków w Polsce i ze świata. Koszt przelewu PLN i walut z banków, w których posiadamy rachunki najczęściej będzie darmowy (zależy to od rodzaju rachunku bankowego i jego parametrów). W przypadku przelewów PLN z innych banków koszt będzie darmowy lub wyniesie 1 pln.

Nkantor przyjmuje na swoje rachunki przelewy walutowe ze wszystkich banków na świecie. Przelewy walut z banków spoza Polski powinny być wykonywane pod pewnymi warunkami, tj. przelewy walutowe  powinny być wykonywane na wskazany w Panelu Transakcyjnym rachunek bankowy Nkantor. Muszą być wykonane w opcji SHA (podział kosztów pomiędzy odbiorcą i nadawcą przelewu) lub OUR (koszt przelewu po stronie nadawcy). Takie zlecenie przelewu gwarantuje to, że nasi klienci nie zostaną obciążeni przez Nkantor kosztem przyjęcia waluty. W przypadku przelewów walutowych wykonywanych z banków zagranicznych, koszt przelewu po stronie Klienta zależny jest od rodzaju i parametrów rachunku Klienta. Szczegóły dotyczące opłat dostępne są w bankach.

Koszty transakcji w Nkantor

nFX i easyN

transakcje w ramach usługi wymiany walut „nFX” oraz „easyN” są wykonywane online z aktualnym kursem Forex prezentowanym na stronie głównej naszego serwisu
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

TWÓJ KURS

Transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ KURS” są wykonywane z kursem określonym przez Użytkownika, w chwili gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie wyższy (dla kupna) oraz gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie niższy (dla sprzedaży),
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

TWÓJ TERMIN

Transakcje „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklu określonym przez Użytkownika po kursie prezentowanym na stronie głównej Serwisu z chwili wykonania zlecenia,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).
* w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w Nkantor w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.

nFX24 i easyN24

Transakcje „nFX24” i „esasyN24” są wykonywane online po kursach prezentowanych w Panelu Transakcyjnym podczas realizacji transakcji.

* kursy dla transakcji nFX24 różnią się od kursów ze strony głównej Serwisu o 0,01 pln dla każdej waluty i dla każdego kierunku transakcji,
* przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, kursy dla transakcji nFX24 i easyN24 mogą różnić się od standardowych kursów ze strony głównej o więcej niż 0,01 pln,
* minimalna wartość transakcji: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

NKantor